02.05.2022 Unieważnienie Konkursu na Opracowanie internetowego walidatora danych EGiB, GESUT, BDOT500 oraz ogłoszenie nowego Konkursu w tym zakresie

W ramach ogłoszonego w grudniu 2021 r. Konkursu na opracowanie internetowego walidatora danych  EGiB, GESUT, BDOT500 złożona została jedna Praca Konkursowa. W związku z tym, że nie wpłynęła żadna praca spełniająca wymagania formalne i minimalne wymagania funkcjonalne,...

02.05.2022 51 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 26 - 29 kwietnia 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 76 osób – w tym jedna osoba, która rozpoczęła egzamin od części szczegółowej. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa)...

29.04.2022 Już tylko powiat wielicki nie posiada własnej usługi WFS dotyczącej danych z ewidencji gruntów i budynków

Aktualnie już 384 jednostki prowadzące ewidencje gruntów i budynków udostępniają usługę WFS dotyczącą tych danych. Adresy wszystkich usług są dostępne w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych . Jednostką, która nie udostępniła jeszcze usługi WFS jest : Województwo...