15.07.2022 Ustalanie zasięgu konturów użytków gruntowych - stanowisko MRiRW

W związku z licznymi zapytaniami, przedstawiamy stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych: tereny mieszkaniowe – B, tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi, w którym wskazano: Jeżeli w trakcie realizacji prac geodezyjnych...

14.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubelskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – lubelskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw...

14.07.2022 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze (RGB i CIR) z 2022 roku dla części województwa świętokrzyskiego o powierzchni około 6 900 km 2 o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i...