19.01.2022 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru dwóch województw: pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Aktualne modele 3D budynków w...

14.01.2022 Wyszukiwanie tras dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „ Wyszukiwanie tras ” pozwalające na wyznaczanie na mapie tras dojazdu do wybranego miejsca. Nowa funkcjonalność jest dostępna w menu głównym, w pozycji ANALIZY / Inne , co przedstawia poniższa ilustracja. Aby wyszukać...

14.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: pszczyńskim, lipnowskim, toruńskim oraz m. Toruń i m. Jaworzno w dniach 11‑13 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym powiecie (...