22.12.2021 Aktualizacja bazy BDOT10k dla powiatu tarnowskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowany w 2021 roku zbiór danych BDOT10k dla obszaru powiatu tarnowskiego w województwie małopolskim. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia U rzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego. Zakres nowych...

21.12.2021 Aktualizacja rejestru geodetów uprawnionych

Zaktualizowaliśmy rejestr geodetów uprawnionych. Obecnie w Polsce jest 19048 geodetów uprawnionych.                     Podczas ostatniej aktualizacji w rejestrze było 19 032 geodetów uprawnionych...

21.12.2021 Jak wygląda informatyzacja operatów w województwach

Z przeprowadzonej na początku grudnia ankiety wynika, że już wszystkie powiaty w Polsce wdrożyły przyjmowanie operatu elektronicznego. Największy poziom zawansowania w liczbie przyjętych operatów elektronicznych jest nadal w  województwach pomorskim i śląskim , gdzie 67% operatów jest...