20.01.2022 Statystyki bezpłatnych danych PZGiK

Bezpłatne dane centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, w szczególności: Państwowy Rejestr Granic - PRG , Państwowy Rejestr Nazw Geograficznych - PRNG , Podstawowe osnowy geodezyjne (pozioma, wysokościowa), osnowy grawimetryczna oraz magnetyczna - PRPOG , Baza...

20.01.2022 Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W formie wideokonferencji 19 stycznia 2022 r. odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Podczas spotkania przyjęto uchwałę nr 1 w sprawie Planu Pracy Rady Infrastruktury Informacji...

19.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla części województw łódzkiego, kujawsko-pomorskiego, opolskiego i śląskiego o powierzchni ok. 28 327 km 2 , dla których wykonano: zdjęcia lotnicze w przestrzeni barwnej RGB/CIR o GSD...