31.03.2021 Porozumienie o współpracy z Politechniką Warszawską

Rozwój Infrastruktury Informacji Przestrzennej poprzez wymianę danych, usług i wiedzy – to główne założenia podpisanego 31 marca 2021 r. porozumienia pomiędzy Politechniką Warszawską (PW) oraz Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii (GUGIK). Instytucje zadeklarowały współpracę między...

31.03.2021 Podstawowa osnowa i granice administracyjne – dostępne w usłudze WFS

Opublikowaliśmy usługi sieciowe WFS dotyczące punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, grawimetrycznej i magnetycznej oraz danych jednostek terytorialnych pochodzących z bazy PRG. Usługi są dostępne pod adresami: Osnowa podstawowa ...

31.03.2021 Plebiscyt „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” – rozstrzygnięty

Zakończyło się głosowanie w plebiscycie „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2020” . W głosowaniu wzięło udział 2331 Geodetów Uprawnionych. Oddane głosy rozłożyły się na 282 ze wszystkich 380 powiatów. W rezultacie 98 powiatów, nie...