19.01.2022 Kolejne powiaty zakończyły wdrażanie układu PL-EVRF2007-NH

W powiecie chrzanowskim i sławieńskim zakończyły się prace wdrożenia układu PL-EVRF2007-NH. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 250 powiatach, natomiast w 110 powiatach trwają prace wdrożeniowe. ...

19.01.2022 Aktualizacja modeli budynków 3D w standardzie LoD1

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe modele budynków w standardzie LoD1 dla obszaru dwóch województw: pomorskiego oraz wielkopolskiego. Sukcesywnie będziemy aktualizować modele 3D budynków w standardzie LoD1 dla kolejnych województw. Aktualne modele 3D budynków w...

14.01.2022 Wyszukiwanie tras dostępne w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl uruchomiliśmy nowe narzędzie „ Wyszukiwanie tras ” pozwalające na wyznaczanie na mapie tras dojazdu do wybranego miejsca. Nowa funkcjonalność jest dostępna w menu głównym, w pozycji ANALIZY / Inne , co przedstawia poniższa ilustracja. Aby wyszukać...