17.12.2021 Publikacja nowego modelu quasi-geoidy

W zasobach sieciowych serwisu geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowy model quasi‑geoidy służącej do przeliczeń wysokości elipsoidalnych z układu PL-ETRF2000-GRS80h do wysokości normalnych PL-EVRF2007-NH, opracowany w ramach konkursu zorganizowanego przez Głównego Geodetę Kraju. Autorem nowego...

17.12.2021 Nowe zestawienia zbiorcze danych ewidencji gruntów i budynków

W związku z nowelizacją Ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz Rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków, przygotowane zostały nowe formularze zestawień zbiorczych danych ewidencji gruntów i budynków. Nowe sprawozdania będą obowiązywać od 1 stycznia 2022...

16.12.2021 Nowa usługa WMS „Zakłady stwarzające zagrożenie wystąpienia poważnej awarii przemysłowej”

W serwisie  mapy.geoportal.gov.pl  w grupie warstw „ Dane innych instytucji”  utworzyliśmy kolejną pozycję oznaczoną jako „ Główny Inspektorat Ochrony Środowiska”   i dodaliśmy w niej nową usługę WMS prezentującą zakłady produkcyjne, które stwarzają zagrożenie poważnej...