12.01.2022 Podsumowanie prac związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem PZGiK zrealizowanych przez GUGiK w 2021 r.

Do najważniejszych zadań związanych z aktualizacją, prowadzeniem i udostępnianiem danych Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zrealizowanych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 roku należą: Aktualizacja Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego o...

12.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Gliwic o powierzchni 205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0,04 m; ortofotomapę o pikselu 0,04 m. Dane fotogrametryczne zostały wykonane na zlecenie Urzędu Miasta...

12.01.2022 Laureaci konkursu na najciekawsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r. zaprezentowali nagrodzone rozwiązania

Ponad 140 osób uczestniczyło w trwającym prawie godzinę spotkaniu online zorganizowanym 12 stycznia 2022 r. przez Głównego Geodetę Kraju dr. hab. inż. Waldemara Izdebskiego. Zwycięzcy konkursu „Na najlepsze wykorzystanie danych i usług GUGiK w 2021 r.” prezentowali wyróżnione...