11.01.2022 Podsumowanie informatyzacji operatów elektronicznych

Jak wynika z przeprowadzanych ankiet w 2021 r. do zasobu zostało przyjętych prawie 1,2 mln operatów technicznych (dokładnie 1.195.811) , w tym 534 213 to operaty w postaci elektronicznej, co stanowi 45% wszystkich operatów przyjętych do zasobu. Liderem w cyfryzacji operatów zostało ...

11.01.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: bieruńsko-lędzińskim, rzeszowskim oraz mieście Rzeszów i mieście Tychy od 3 do 5 stycznia 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Wymiana zawiadomień w pierwszym...

11.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i...