10.01.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne dla Trójmiasta i Zakopanego o powierzchni 1205 km 2 , dla którego wykonano: zdjęcia lotnicze o GSD = 0,05 m; ortofotomapa o pikselu 0,05 m; numeryczny model terenu w formacie Arc/Info...

10.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 6 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 6 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo lubuskie: gorzowski – UM Województwa Lubuskiego , ...

05.01.2022 Konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k

Główny Geodeta Kraju ogłosił konkurs na opracowanie aplikacji służącej do zarządzania/kontroli/edycji Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Szczegółowy opis wymagań, które są niezbędne do dopuszczenia pracy konkursowej do oceny zawarty jest w załączniku nr 1 do Regulaminu konkursu....