26.03.2021 Kolejna sesja szkoleniowa w projekcie POWER zakończona

W 26 sesji szkoleniowej z cyklu „ Podnoszenie kompetencji cyfrowych e‑administracji – działania edukacyjno-szkoleniowe dla użytkowników infrastruktury informacji przestrzennej – etap II ” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 i współfinansowanego ze...

26.03.2021 Nowe ortofotomapy w PZGIK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne ortofotomapy dla obszaru m. Zabrze o łącznej powierzchni 102 km 2 opracowane przy wykorzystaniu zobrazowań lotniczych pozyskanych w 2020 roku. Ortofotomapa została opracowana z pikselem 5 cm w przestrzeni barwnej RGB...

25.03.2021 Kolejne umowy na aktualizację baz BDOT10k

Główny Geodeta Kraju w dniach 22 - 24 marca 2021 r. zawarł kolejne 16 umów w ramach ogłoszonego na koniec 2020 roku zamówienia publicznego na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k). W ramach umów zostaną zaktualizowane obszary następujących powiatów: 1)  w...