05.01.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 17 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2021 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 17 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego: - województwo kujawsko-pomorskie: wąbrzeski , miasto Bydgoszcz,...

05.01.2022 Blisko 5 tysięcy osób przeszkolonych przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii w 2021 r.

W 2021 roku przeprowadziliśmy 18 szkoleń online dotyczących wykorzystania Geoportalu dla instytucji rządowych, w których uczestniczyło blisko 1000 osób. Ten cykl szkoleń był prowadzony już w 2020 r., wówczas przeszkoliliśmy ponad 600 osób z administracji rządowej i samorządowej. ...

04.01.2022 Aktualizacja Państwowego Rejestru Granic

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z Państwowego Rejestru Granic (PRG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2022 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie ustalenia...