04.01.2022 Statystyka pobierania danych w 2021 r.

W 2021 r. pobrano ponad 605 TB danych przestrzennych – prawie dwa razy więcej danych niż w 2020 r. (pobrano wtedy 317 TB ). Najwięcej danych w 2021 roku zostało pobranych we wrześniu – ponad 85 TB , a średnio użytkownicy pobierali ponad 50 TB danych miesięcznie. Dane...

03.01.2022 Aktualny stan informatyzacji narad koordynacyjnych

Obecnie już 294 powiaty, co stanowi ponad 77% wszystkich powiatów, wykorzystują elektroniczne narzędzia do prowadzenia narad koordynacyjnych projektów sieci uzbrojenia terenu. Największy poziom zaawansowania utrzymuje się nadal w województwie opolskim, w którym wszystkie powiaty rozpoczęły...

03.01.2022 Opiniowanie projektów modernizacji EGiB w 2021 roku

Od 31 lipca 2021 r. Główny Geodeta Kraju opiniuje projekty modernizacji ewidencji gruntów i budynków. W 2021 roku Wojewódzcy Inspektorzy Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego przekazali do zaopiniowania 40 projektów , które przewidują wykonanie prac modernizacyjnych na obszarze 226 obrębów...