Przerwa techniczna

Informujemy, że z powodu prac technicznych mogą wystąpić problemy w dostępie do usług znajdujących się pod adresami integracja.gugik.gov.pl/…, prezentujących dane powiatowe, w tym:

    https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaEwidencjiGruntow
    https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaUzbrojeniaTerenu
    https://integracja.gugik.gov.pl/cgi-bin/KrajowaIntegracjaBazDanychObiektowTopograficznych

W związku z tym problemy wsystąpią również podczas korzystania z warstw udostępnianych w serwisie mapy.geoportal.gov.pl.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

24.10.2022 27 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 20 - 21 października 2022 r. , w zakresach 1, 2, 4 przystąpiło łącznie 37 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej....

21.10.2022 Udział przedstawicieli GUGiK w konferencjach zorganizowanych przez WINGiK-ów województw śląskiego, łódzkiego i mazowieckiego

Przedstawiciele Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii Marcin Grudzień, Dyrektor Departamentu Informacji o Nieruchomościach i Sylwia Krawczyk, naczelnik Wydziału Ewidencji Gruntów i Budynków w ww. departamencie 17 października 2022 r. uczestniczyli w naradzie Służby Geodezyjnej i Kartograficznej...

21.10.2022 Wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zakończyła się druga wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz Polska. ...

21.10.2022 Konkurs o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego

Rozpoczął się nabór w sześćdziesiątej edycji wniosków do Konkursu o nagrodę Ministra Rozwoju i Technologii za wybitne osiągnięcia twórcze w dziedzinach architektury i budownictwa oraz planowania i zagospodarowania przestrzennego. Wnioski o przyznanie nagród mogą składać twórcy, jednostki...

20.10.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 10 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 10 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: miasto Włocławek , -...