26.09.2019 Zespół ds. oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi został rozwiązany

W związku z przekazaniem do Głównego Geodety Kraju wyników analiz przeprowadzonych przez zaproszonych ekspertów, zawierających rekomendacje zmian przepisów prawa, został rozwiązany Zespół do spraw oceny regulacji prawnych związanych ze standardami technicznymi wykonywania geodezyjnych pomiarów...

25.09.2019 Zachodniopomorskie – czternaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z EKW

Zachodniopomorskie to czternaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i Elektroniczną Księgą Wieczystą. Obecnie tę funkcjonalność wprowadziło już 378 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Procentowy udział...

24.09.2019 Rada Ministrów znosi funkcję Pełnomocnika Rządu do Spraw Rządowego Programu Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

Opublikowano Rozporządzenie Rady Ministrów z 23.09.19r. poz.1803 w sprawie zniesienia Pełnomocnika Rządu do spraw Rządowego Programu ZSIN. Rozporządzenie wchodzi w życie 24 września 2019r.  i na jego podstawie traci moc rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie...