04.07.2022 Opublikowaliśmy nową wersję schematu GML dla EGiB

Na stronie Portalu Interoperacyjności opublikowaliśmy nową wersję (1.6) schematu aplikacyjnego GML ( X ML S chema D efinition - XSD ) do rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie Ewidencji gruntów i budynków Ewentualne uwagi do schematów prosimy...

01.07.2022 Wizyta studyjna w ramach współpracy bliźniaczej dla Mołdawii

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii zakończyła się pierwsza wizyta studyjna uczestników projektu współpracy bliźniaczej dla Mołdawii „Improving Spatial Data Services in the Republic of Moldova following EU standards”, który jest realizowany przez konsorcjum: Chorwacja, Holandia oraz...

30.06.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – lubuskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw małopolskiego i...