30.06.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni ok. 500 km 2 , opracowane na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku dla miasta Krakowa, dla którego wykonano: ortofotomapę o pikselu 0.05 m, w układach PL-2000 i PL-1992 dane...

29.06.2022 Szkolenia dla Geodetów Uprawnionych

W odpowiedzi na wiele pytań i próśb Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zdecydowała o zorganizowaniu na platformie ZOOM dwóch szkoleń dla Geodetów Uprawnionych: 6 lipca 2022 r. o godz. 10:00 „Szkolenie dla Geodetów Uprawnionych - opracowania z zakresu 2” dotyczące weryfikacji...

29.06.2022 Prawie 700 osób uczestniczyło w kolejnym „Szkoleniu dla weryfikatorów”

W związku z dużym zainteresowaniem poprzednim szkoleniem 29 czerwca 2022 r. została zorganizowana druga wideokonferencja „Szkolenie dla weryfikatorów”.  Spotkanie rozpoczęła p.o. Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, a w głównej części szkolenia Agata Cieślińska z Głównego Urzędu...