30.06.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – lubuskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw małopolskiego i...

30.06.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane fotogrametryczne o powierzchni ok. 500 km 2 , opracowane na podstawie zdjęć lotniczych z 2021 roku dla miasta Krakowa, dla którego wykonano: ortofotomapę o pikselu 0.05 m, w układach PL-2000 i PL-1992 dane...

29.06.2022 Szkolenia dla Geodetów Uprawnionych

W odpowiedzi na wiele pytań i próśb Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju zdecydowała o zorganizowaniu na platformie ZOOM dwóch szkoleń dla Geodetów Uprawnionych: 6 lipca 2022 r. o godz. 10:00 „Szkolenie dla Geodetów Uprawnionych - opracowania z zakresu 2” dotyczące weryfikacji...