27.06.2022 52 geodetów zdobyło nowe uprawnienia

Do kolejnej sesji egzaminacyjnej na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii 21 - 24 czerwca 2022 r., w zakresach 1, 2, 4 i 5, przystąpiło łącznie 77 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej. ...

24.06.2022 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju ogłosił kolejny przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 6. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k na obszarze 2 województw: pomorskiego i wielkopolskiego dla 8 powiatów w podziale na następujące części: ...

24.06.2022 Kolejne powiaty odbierają zawiadomienia z ksiąg wieczystych przez szynę usług ZSIN

W powiatach: buskim, staszowskim, niżańskim, stalowowolskim, ząbkowickim i m. Tarnobrzeg w dniach 20-24 czerwca 2022 r. uruchomiono z wykorzystaniem szyny usług ZSIN mechanizm odbierania zawiadomień elektronicznych o zmianach w księgach wieczystych. Poprzednie uruchomienia niniejszej...