22.06.2022 Nowe ortofotomapy z 2022 r. dostępne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5cm opracowaną w układzie 2000 i 1992 dla miasta i gminy Konstancin-Jeziorna o powierzchni około 189 km2. Ortofotomapa została wykonana na zlecenie gminy Konstancin-Jeziorna. ...

22.06.2022 Rusza przetarg GUGIK na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej wraz z częściowym przeglądem znaków

Ogłosiliśmy przetarg na uzupełnienie osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej dla obszaru kraju wraz z częściowym przeglądem znaków. Zamówienie obejmuje zaprojektowanie lokalizacji, wykonanie stabilizacji nowych znaków i pomiar składowych ziemskiego pola magnetycznego 4 punktów osnowy...

22.06.2022 O „Geoportalu w biznesie” podczas otwartego szkolenia zorganizowanego z okazji Dnia Przedsiębiorcy

Uczestnicy zdalnego szkolenia mogli zapoznać się z wykorzystaniem Geoportalu w systemach informatycznych wspomagających zarządzanie biznesem. Ponad czterogodzinną wideokonferencję rozpoczął Jarosław Zembrzuski, Dyrektor Departamentu Informatyzacji i Rozwoju Państwowego Zasobu Geodezyjnego i...