20.08.2020 Nowy film instruktażowy dotyczący pobierania danych z Geoportalu

W związku z nowelizacją ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne , która weszła w życie 31 lipca 2020 r. wiele danych z Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego zostało uwolnionych. Aby ułatwić Państwu ich wykorzystanie w serwisie YouTube na kanale Głównego Urzędu Geodezji i...

19.08.2020 Poznaj nowe standardy wykonywania pomiarów geodezyjnych – weź udział w wideokonferencji

Główny Geodeta Kraju zaprasza na wideokonferencję podczas której przedstawi nowe regulacje wprowadzone Rozporządzeniem Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do...

18.08.2020 Nowe rozporządzenie w sprawie standardów technicznych - podpisane

Rozporządzenie Ministra Rozwoju w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego zostało podpisane i czeka na...