22.07.2019 Wszystkie modele budynków 3D w standardzie LoD1 opublikowane

W serwisie geoportal.gov.pl zostały opublikowane brakujące modele „Budynków 3D” w standardzie LoD1. Publikacja dotyczyła województw: mazowieckiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, śląskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego. Tym samym modele budynków 3D w standardzie LoD1...

19.07.2019 W Lubelskiem wszystkie powiaty udostępniają informacje o uzbrojeniu terenu

Lubelskie to drugie po podlaskim województwo, w którym wszystkie powiaty udostępniają już informację o sieciach uzbrojenia terenu w ramach zintegrowanej usługi WMS - Krajowa Integracja Uzbrojenia Terenu (KIUT). Dane o uzbrojeniu terenu udostępniają aktualnie 243 powiaty...

19.07.2019 Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów

Otwieranie danych geodezyjnych zaproponowane w nowelizacji Prawa geodezyjnego i kartograficznego zostało zaakceptowane przez Stały Komitet Rady Ministrów. Propozycje usprawniające realizację prac geodezyjnych i kartograficznych może znacząco przyspieszyć proces budowlany . Zmniejszą się...

Współpraca: