01.06.2020 Nowe fotogrametryczne zdjęcia lotnicze z 2020 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze pozyskane w 2020 roku o terenowym rozmiarze piksela 10 i 25 cm. Przewidujemy, że pierwsze ortofotomapy opracowane przy wykorzystaniu tych zdjęć będą dostępne w PZGiK na przełomie sierpnia i września br. Na...

29.05.2020 Zachodniopomorskie – piętnaste województwo ze wszystkimi powiatami wykorzystującymi komunikację z PESEL

Zachodniopomorskie to piętnaste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie tej komunikacji używa już 375 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Na załączonym wykresie...

29.05.2020 Archiwalne mapy ogólnogeograficzne oraz topograficzne w Geoportalu

W serwisie  www.geoportal.gov.pl  w ramach grupy warstw  „Dane archiwalne”  dodaliśmy nowe podgrupy:  „Mapy ogólnogeograficzne” oraz „Mapy topograficzne” W ramach warstwy „Mapy ogólnogeograficzne” udostępniliśmy usługi prezentujące rastrowe opracowania map...