15.07.2022 Nowa usługa prezentująca portale wojewódzkie

W serwisie  geoportal.gov.pl  do grupy warstw „ Portale mapowe ” dodaliśmy kolejną warstwę „ Portale wojewódzkie ”, która udostępnia informacje o adresach wojewódzkich portali mapowych i dane kontaktowe do Geodetów Województw oraz umożliwia przez jedno kliknięcie uruchomienie...

15.07.2022 Ustalanie zasięgu konturów użytków gruntowych - stanowisko MRiRW

W związku z licznymi zapytaniami, przedstawiamy stanowisko Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w zakresie zasad zaliczania gruntów do użytków gruntowych: tereny mieszkaniowe – B, tereny przemysłowe – Ba, inne tereny zabudowane – Bi, w którym wskazano: Jeżeli w trakcie realizacji prac geodezyjnych...

14.07.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru województwa lubelskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:10 000 dla obszaru kolejnego województwa – lubelskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie również dla obszaru województw...