20.01.2021 Nowe ortofotomapy w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla części województwa mazowieckiego o łącznej powierzchni 21 800 km 2 . Ortofotomapa została opracowana na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przy wykorzystaniu...

20.01.2021 Zarejestrowano ponad 10 000 użytkowników portalu ZSIN

W styczniu 2021 r. liczba kont w portalu ZSIN przekroczyła 10 000. Największą grupę użytkowników stanowią pracownicy administracji rządowej oraz organów podatkowych (34%), którzy mają dostęp do danych z całego kraju. Drugą co do liczności grupę użytkowników tworzą ex aequo użytkownicy jednostek...

19.01.2021 31 stycznia 2021 r. kończy się możliwość klauzulowania na wniosek materiałów, które mogły podlegać uwierzytelnieniu

Przypominamy, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 2020 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych, 31 stycznia 2021 r. jest ostatnim dniem , w którym dokumenty opracowane na podstawie prac geodezyjnych przyjętych do zasobu przed dniem 31 lipca...