07.01.2021 Opublikowaliśmy zaktualizowane dane dotyczące osnowy geodezyjnej

W serwisie www.mapy.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane paczki danych dotyczące podstawowej osnowy wysokościowej dla 108 powiatów oraz podstawowej osnowy poziomej dla 126 powiatów. Nowe dane pochodzą ze zweryfikowanych i wprowadzonych do bazy wyników przeglądów osnowy podstawowej,...

07.01.2021 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne dane fotogrametryczne o łącznej powierzchni ponad 4 600 km 2 opracowane na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, obejmujące: - zdjęcia lotnicze o GSD = 0.25 m - ortofotomapa z pikselem 0.25 m -...

05.01.2021 Prezentacja laureatów konkursów Głównego Geodety Kraju

Główny Geodeta Kraju dr hab. inż. Waldemar Izdebski zaprasza 19 stycznia 2021 r. na wideokonferencję poświęconą prezentacji laureatów rozstrzygniętych w 2020 r. : plebiscytu „Najlepszy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej szczebla powiatowego w roku 2019” konkursu ...