04.01.2021 Pliki LAZ dostępne już dla całego zasobu

Informujemy, że dane pomiarowe NMT w postaci plików w formacie LAZ (skompresowane pliki LAS) są już dostępne do pobrania dla całego zasobu. W związku z tym, wyłączono możliwość pobierania danych w formacie LAS, a do ewentualnej konwersji pomiędzy formatami LAZ i LAS polecamy bezpłatne...

04.01.2021 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 4 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2020 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 4 powiatów: - województwo łódzkie: brzeziński . Prace aktualizacyjne dla tego powiatu zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego ; -...

04.01.2021 Statystyka pobierania danych w 2020 r.

Dane przestrzenne uwolnione dzięki nowelizacji ustawy Prawo Geodezyjne i Kartograficzne można pobierać od 31 lipca 2020 r. m.in. ze strony www.geoportal.gov.pl . Od momentu uwolnienia danych przestrzennych pobrano ich już ponad 320 TB , co daje dziennie średnią ok. 2 TB ....