31.12.2020 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl w 2020 roku

W roku 2020 serwis www.geoportal.gov.pl zanotował ponad 5,46 miliona odwiedzin, co w stosunku do liczby odwiedzin w roku 2019 daje przyrost ok. 38 %. Statystyki odwiedzin od 2017 do 2020 roku przedstawia wykres poniżej. Największą liczbę odwiedzin tj. 727 726 odnotowano w...

31.12.2020 Statystyki usług KIEG i ULDK w roku 2020

W roku 2020 usługa KIEG (Krajowa Integracja Ewidencji Gruntów) uzyskała ponad 2,14 mld wywołań, co w stosunku do liczby wywołań z roku 2019 stanowi wzrost o ponad  40 %. Duży wzrost wykorzystania w 2020 roku odnotowała również usługa ULDK (Usługa Lokalizacji Działek...

31.12.2020 Wytyczne do modernizacji EGiB

Na stronie internetowej GUGiK w zakładce Urząd/Sprawozdania i zestawienia opublikowaliśmy „ Wytyczne do przygotowania projektu modernizacji ewidencji gruntów i budynków i jej wykonania ” oraz „ Przykładowy projekt modernizacji ” . W opracowaniu zwrócono uwagę na istotne elementy...