20.01.2020 Nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe ortofotomapy o pikselu 25 cm dla łącznej powierzchni ok. 4300 km 2 .   Nowym opracowaniem została objęta część województwa pomorskiego przedstawiona na załączonej ilustracji.   Ortofotomapa...

17.01.2020 Warstwa danych archiwalnych w Geoportalu

W serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy grupę warstw „ Dane archiwalne ”, a w niej podgrupy „Ortofotomapa” oraz „Dane topograficzne” przedstawiające archiwalne dane przestrzenne.   W przypadku ortofotomapy można ją oglądać według wybranej przez użytkownika daty. Należy...

16.01.2020 50 pierwszych powiatów korzysta już z komunikacji z PESEL

Z komunikacji między powiatowymi systemami do prowadzenia EGiB i rejestrem PESEL korzysta już 50 powiatów przedstawionych na załączonej mapie. Usługę do komunikacji między rejestrami wykorzystano już ponad 4 600 razy. Jednostkami samorządowymi, które najczęściej wykorzystują...