28.04.2021 Nowa wersja wtyczki QGIS do wizualizacji danych BDOT10k

Przygotowaliśmy nową wersję wtyczki do wczytywania zbiorów BDOT10k w oprogramowaniu QGIS. Wtyczka BDOT10k_GML_SHP w nowej wersji zawiera szereg zmian, wynikających między innymi ze zgłoszonych przez użytkowników błędów. Najważniejsze zmiany w wersji 1.0.6 wtyczki to: wprowadzenie...

27.04.2021 Nie żyje prof. Romuald Kaczyński

W wieku 81 lat 26 kwietnia 2021 r. zmarł prof. dr hab. inż. Romuald Kaczyński. Był wybitnym specjalistą w zakresie fotogrametrii i teledetekcji. W 1967 roku ukończył Wydział Inżynierii Lądowej i Geodezji WAT a później również w Wojskowej Akademii Technicznej kontynuował karierę naukową. Zawodowo...

27.04.2021 Nowe usługi WMS i WFS dla Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Przygotowaliśmy i udostępniliśmy do Państwa dyspozycji nowe usługi sieciowe WMS i WFS dla zaktualizowanej i zgodnej z obowiązującym rozporządzeniem bazy Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych . Nowe usługi są dostępne pod adresami:  ...