08.04.2019 W Geoportalu można już pobrać uzupełnienie modeli budynków 3D dla terenów nieobjętych projektem CAPAP

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” są już dostępne pierwsze modele budynków 3D w standardzie LoD1. Województwem, dla którego już udostępniono pliki CityGML z takimi danymi jest  dolnośląskie.  Sukcesywnie pojawią się dane z kolejnych województw, które...

05.04.2019 Agnieszka Szaniawska zwycięzcą konkursu „Sprawdź się w Geoportalu”

10 minut i 7 sekund potrzebowała Agnieszka Szaniawska na prawidłowe rozwiązanie wszystkich zadań testu w konkursie „Sprawdź się w Geoportalu”. Gratulujemy ! Zwyciężczyni rywalizacji otrzyma z rąk Głównego Geodety Kraju statuetkę i zestaw upominków GUGiK. W trzydniowym konkursie ogłoszonym...

05.04.2019 Monitoring pozyskiwania danych – nowa grupa warstw w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nową grupę warstw „ Monitoring pozyskiwania danych ”, a w niej warstwy informujące o procesie pozyskiwania danych przestrzennych na poziomie Centralnego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Przeniesiono do tej grupy monitoring ortofotomapy i danych...