05.03.2019 Dane Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dostępne w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane innych instytucji” dodano pozycję „Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa”, a w niej warstwy dotyczące „Maksymalnego kwalifikowalnego obszaru” oraz „Obiekty pokrycia terenu”. Warstwy bazują na usługach WMS uruchomionych w...

05.03.2019 Konkurs z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety

Z okazji Międzynarodowego Dnia Geodety życzymy wszystkim Państwu pomyślności w pracy i satysfakcji z niej. Z tej też okazji ogłaszamy Konkurs na to, kto zgłosi największą liczbę brakujących, bądź błędnych punktów adresowych w stosunku do danych w PRG. Konkurs zaczynamy dzisiaj, a kończymy 20...

01.03.2019 Warstwa osnowy podstawowej opublikowana w serwisie geoportal.gov.pl

W grupie warstw „Siatki i układy współrzędnych” dodano dzisiaj nową pozycję o nazwie „Osnowa”, w której opublikowano informacje dotyczące osnowy  podstawowej w podziale na osnowę: grawimetryczną, magnetyczną oraz poziomą i wysokościową.