Komunikat nr 15 z dnia 28.01.2010

Z przyjemnością informujemy, że w przeglądarce Geoportalu uruchomiono nową usługę przeglądania WMS, wyświetlającą sieć stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS.

Komunikat nr 14 z dnia 23.12.2009

Z przyjemnością informujemy o zakończeniu procesu aktualizacji danych o charakterze katastralnym stanowiących warstwę systemu Geoportal.gov.pl.

Informacja

Informujemy, że w dniu 29 lipca 2009 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu „GEOPORTAL 2” dotyczącego rozbudowy infrastruktury informacji przestrzennej w zakresie rejestrów georeferencyjnych oraz związanych z nimi usług i będzie realizowany w latach 2009-2012