01.04.2020 Aktualizacja strony głównej serwisu www.geoportal.gov.pl

Zaktualizowaliśmy stronę główną serwisu www.geoportal.gov.pl usuwając wywołanie kompozycji mapowej o nazwie „Portal branżowy”. Wszystkie funkcjonalności, które były dostępne w tej kompozycji są także dostępne w serwisie głównym „Geoportalu Krajowego” . Nowy układ strony głównej przedstawiamy...

31.03.2020 Wyszukiwanie punktów osnowy geodezyjnej dostępne w Geoportalu Krajowym

W serwisie  Geoportal  udostępniliśmy wyszukiwarkę punktów podstawowej osnowy geodezyjnej, do której dostęp znajduje się w menu  „Wyszukiwania” . Żeby zlokalizować konkretny punkt należy podać jego rodzaj, typ oraz numer. Usługa umożliwia również wyszukanie po fragmencie...

31.03.2020 Pomorskie – szóste województwo ze wszystkimi powiatami korzystającymi z PESEL

Pomorskie to szóste województwo, w którym wszystkie powiaty korzystają już z bezpośredniej komunikacji między powiatowymi systemami EGiB i rejestrem PESEL. Aktualnie z tej komunikacji korzystają 353 powiaty przedstawione na załączonej mapie. Na załączonym wykresie przedstawiliśmy...