13.08.2018 Sprawdź w Geoportalu, czy nie zagraża ci powódź!

W serwisie geoportal.gov.pl w grupie warstw „ Dane innych instytucji ” opublikowano warstwę „ Wody Polskie (Mapa zagrożenia powodziowego) ” Dzięki opublikowanej warstwie każdy obywatel może sprawdzić, czy jego działka nie jest zagrożona powodzią. Warstwa pochodzi z usługi sieciowej WMS...

13.08.2018 Informacje o aktualności ortofotomapy w Geoportalu

W serwisie geoportal.gov.pl została dodana nowa grupa warstw „Aktualność danych”, a w niej warstwa „Aktualność ortofotomapy”. Przy włączeniu warstwy pojawią się sekcje ortofotomapy i dla każdej z nich zostanie podana aktualność.

03.08.2018 W Geoportalu udostępniono 338 nowych arkuszy ortofotomapy

W serwisie geoportal.gov.pl opublikowano 338 nowych arkuszy ortofotomapy: 152 arkusze o rozdzielczości piksela 10 cm dla miast województwa warmińsko-mazurskiego - Ełku, Olsztyna, Giżycka, Bartoszyc, Działdowa  dla miast województwa pomorskiego Tczewa, Kwidzyna, Starogardu...