10.07.2018 Nowa usługa Wody Polskie w Geoportalu

W Geoportalu krajowym udostępniono nową warstwę informacyjną prezentująca dane dotyczące wód polskich. Wśród dostępnych danych znajdują się między innymi : Główne jeziora Główne rzeki Regiony wodne Obszary dorzeczy Ekoregiony. Warstwa bazuje na uruchomionej usłudze...

03.07.2018 Nowy poziom powiększenia udostępniony w geoportal.gov.pl

W serwisie geoportal.gov.pl wprowadzono nowy poziom powiększenia odpowiadający skali 1:250, co sprawia że wiele szczegółów jest lepiej widocznych niż przy dotychczasowej maksymalnej skali 1:500. Przy zwiększaniu skali automatycznie znika ortofotomapa, a na terenach powiatów, które udostępniają...

02.07.2018 Czerwcowe aktualizacje ortofotomapy, BDOT10k i Numerycznego Modelu Terenu

W czerwcu w geoportal.gov.pl: zaimportowano 6 769 arkuszy ortofotomapy o łącznej powierzchni 33 275  km². Aktualizacją zostały objęte głównie obszary województw mazowieckiego, zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego oraz śląskiego.     ...