26.08.2020 W Geoportalu sprawdzisz powiaty objęte restrykcjami epidemiologicznymi

W serwisie  geoportal.gov.pl  zaktualizowaliśmy grupę „Koronawirus” dodając do niej warstwę prezentującą aktualne „ Statusy powiatów ”. Te z nich, na które zostały nałożone restrykcje i ograniczenia, są oznaczone kolorami odpowiadającymi kolorom stref obostrzeń - czerwonym i żółtym. ...

26.08.2020 Dokładności serwisów pozycjonowania systemu ASG-EUPOS

W związku z pojawiającymi się pytaniami dotyczącymi zapisów § 12 ust. 2 oraz § 14 ust. 5 rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych...

25.08.2020 Nowe dane wysokościowe w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe dane wysokościowe w układzie PL-EVRF-2007-NH. Dane zostały pozyskane i opracowane w roku 2020 na zlecenie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Nowym opracowaniem objęte zostały miasta Żagań i Piła o łącznej...