05.01.2023 Podsumowanie roku 2022 – nazewnictwo geograficzne na obszarze Polski oraz świata

Poniżej przedstawiamy podsumowanie prac zrealizowanych w 2022 r. w ramach prac własnych GUGiK w zakresie bazy danych Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG), tj. rejestru nazw geograficznych RP oraz rejestru polskich nazw geograficznych świata .      I. Rejestr nazw...

05.01.2023 Podsumowanie roku 2022 - Ewidencja zbiorów i usług danych przestrzennych oraz wykorzystania zbiorczych usług sieciowych GUGiK

W 2022 r. w ewidencji zbiorów i usług danych przestrzennych prowadzonej na mocy przepisów art.13 ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej przez Głównego Geodetę Kraju ujawniono 756 nowych zbiorów oraz wprowadzono łącznie 14 115 zmian. ...

05.01.2023 Aktualizacja Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG)

Dane Państwowego Rejestru Nazw Geograficznych (PRNG) w zakresie rejestru nazw geograficznych RP zostały zaktualizowane o zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. Dostępne są w serwisie www.geoportal.gov.pl oraz usługach do przeglądania i pobrania. Obecna wersja danych...

05.01.2023 Uwaga na wpływ jonosfery w trakcie pomiarów GNSS

Informujemy, że trwający okres zimowy wraz ze zbliżającym się szczytem 25-ego cyklu słonecznego jest powodem dużych zakłóceń sygnałów GNSS wykorzystywanych w pomiarach satelitarnych. W ostatnich dniach wpływ jonosfery na sygnały odbierane przez stacje referencyjne był znacznie powyżej...

05.01.2023 Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (ponad 3000) z 2022 roku (przestrzeń barwna RBB i CIR), o terenowym rozmiarze piksela 0,25 m, dla części województwa podlaskiego, lubelskiego oraz małopolskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji...