05.01.2023 Opiniowanie projektów modernizacji EGiB w 2022 roku

Na podstawie § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 1390 z późn. zm.) Wojewódzki Inspektor Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego, przed uzgodnieniem projektu modernizacji ewidencji gruntów i...

04.01.2023 List intencyjny dotyczący wzajemnej współpracy Głównego Geodety Kraju z Ministrem Cyfryzacji

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, 4 stycznia 2023 r. podpisała list intencyjny dotyczący współpracy z Ministrem Cyfryzacji reprezentowanym przez Panią Annę Biała Zastępcę Dyrektora w Departamencie Tożsamości Cyfrowej w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w zakresie realizacji projektu pn....

04.01.2023 Aktualizacja Państwowego Rejestru Granic

Na portalu www.geoportal.gov.pl oraz w usługach udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane dane z państwowego rejestru granic (PRG). Dane uwzględniają zmiany prawne obowiązujące od 1 stycznia 2023 r. na podstawie rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 lipca 2022 r. w sprawie ustalenia...

04.01.2023 Aktualne na dzień 1 stycznia 2023r. powierzchnie jednostek podziału terytorialnego kraju

Na stronie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii udostępniliśmy wykaz pól powierzchni geodezyjnych województw, powiatów i gmin według stanu na 1 stycznia 2023 roku. Przedmiotowy wykaz wykorzystywany jest między innymi do przygotowania powiatowych, wojewódzkich i krajowych zestawień...

03.01.2023 Podsumowanie wykorzystania serwisu www.geoportal.gov.pl i pobierania otwartych danych przestrzennych oraz wykorzystania usług w 2022 roku

W roku 2022 serwis  www.geoportal.gov.pl  odnotował ponad  5,5 miliona  odwiedzin, co świadczy o stabilnym zainteresowaniu obywateli. Poniższy wykres przedstawia statystyki odwiedzin w ostatnich latach.     Dane wskazują, że największą liczbę...