30.12.2022 Podsumowanie roku 2022 - realizacja prac geodezyjnych GUGiK

Poniżej przedstawiamy krótkie podsumowanie prac geodezyjnych zrealizowanych w 2022 r. w ramach prac własnych GUGiK lub zleconych przez Głównego Geodetę Kraju: Aktualizacja bazy danych zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu GGK zlecił...

30.12.2022 Rusza przetarg na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 5 cm i danych wysokościowych 12pkt/m 2 dla miast położonych w województwie warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim i małopolskim: 1 566 arkuszy w skali 1:5 000 i w układzie PL-1992 (8 057 km...

30.12.2022 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podkarpackiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa podkarpackiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województwa lubelskiego. Dla kolejnych...

30.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla obszaru miast z województw: zachodniopomorskiego: Szczecin Choszczno kujawsko-pomorskiego: Wąbrzeźno ...

30.12.2022 Dynamika wzrostu liczby numerów porządkowych

W ostatnich trzech latach liczba numerów porządkowych zgromadzonych w rejestrze PRG na podstawie prowadzonych przez gminy rejestrów adresowych zwiększyła się o ok. 470 tys. i wynosi obecnie 8 148 035 . Statystyka nowych punktów adresowych z trzech ostatnich lat została przedstawiona na...