22.12.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy nowe wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju o łącznej powierzchni ok. 1300 km 2 dla obszaru miast: z województwa zachodniopomorskiego: Kamień Pomorski Gryfice ...

20.12.2022 Wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000

Główny Urząd Geodezji i Kartografii rozpoczął prace związane z automatycznym generowaniem drugiej wersji wizualizacji kartograficznych bazy BDOT10k w skali 1 : 25 000. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF dostępne są obecnie dla obszaru województwa lubelskiego, ale sukcesywnie dane...

20.12.2022 Nowe usługi prezentujące statystyki obiektów BDOT10k z kategorii SK: sieć komunikacyjna

Główny Urząd Geodezji i Kartografii przygotował nowe usługi WMS i WFS prezentujące statystyki obiektów BDOT10k z kategorii SU – sieć komunikacyjna. Statystyki prezentowane są w dwóch warstwach – na poziomie powiatów i województw. Adresy usług: WMS: ...

19.12.2022 Rozporządzenie fotogrametryczne podpisane przez Ministra Rozwoju i Technologii

Informujemy, że  rozporządzenie w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu zostało podpisane 16 grudnia 2022 r. przez Ministra Rozwoju i Technologii Waldemara Budę.  Obecnie projekt jest procedowany przez...

19.12.2022 Konkurs na projekt zamawiany „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych”, zgłoszony przez GUGiK, ogłoszony przez NCBiR

Z przyjemnością informujemy, że Narodowe Centrum Badań i Rozwoju ogłosiło konkurs na projekt zgłoszony przez GUGiK „Automatyczna detekcja obiektów topograficznych” w ramach strategicznego programu INFOSTRATEG – zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne....