19.12.2022 53 osoby zdobyły uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Ostatnia w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 13 - 16 grudnia 2022 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2 i 4 przystąpiło łącznie 79 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z...

16.12.2022 Współpraca w zakresie wzajemnej wymiany danych GNSS pomiędzy Polską i Ukrainą

Główny Urząd Geodezji i Kartografii reprezentowany przez p.o. Głównego Geodetę Kraju Alicję  Kulkę, zawarł porozumienie z Państwową Służbą Geodezji, Kartografii i Katastru Ukrainy reprezentowaną przez Państwowe Przedsiębiorstwo „Zakarpatgeodezcentre”, w sprawie wymiany danych...

16.12.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 12 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 12 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: powiaty brodnicki , inowrocławski ,...

15.12.2022 Spotkanie p.o. Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z Wojewódzkimi Inspektorami Nadzoru Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geodetami Województw

W Warszawie 14-15 grudnia 2022 r. odbyły się zorganizowane przez p.o. Głównego Geodetę Kraju Alicję Kulkę warsztaty, których celem było wypracowanie wspólnych stanowisk w sprawach nurtujących obecnie środowisko Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu uczestniczył Sekretarz Stanu w...

15.12.2022 Nowa mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Do centralnego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kartograficzne opracowanie tematyczne w postaci cyfrowej - mapę pokrycia terenu Polski w formacie GeoTiff (szczegółowość: skala 1:500 000. Zakres tematyczny opracowania obejmuje w szczególności poniższe warstwy: ...