15.11.2022 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego przyjęliśmy kolejne zdjęcia lotnicze (RGB/CIR) z 2022 roku dla części województwa warmińsko-mazurskiego, podlaskiego, lubelskiego i podkarpackiego o powierzchni około 32 129 km 2 o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m. Prace zostały...

10.11.2022 Drugie wydanie Informatora Głównego Geodety Kraju

Przedstawiamy Państwu drugie wydanie „Informatora Głównego Geodety Kraju”. To kwartalnik wydawany w formie elektronicznej, w którym znajdą Państwo obszerne informacje na temat prac prowadzonych w GUGiK i inicjatyw podejmowanych przez Głównego Geodetę Kraju.

10.11.2022 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych pięciu powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru pięciu powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: - województwo kujawsko-pomorskie: grudziądzki , ...

09.11.2022 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju o działaniach GUGiK na XXXI Konferencji PTIP

XXXI Konferencja Polskiego Towarzystwa Informacji Przestrzennej odbywa się 8 – 9 listopada 2022 r. w Warszawie pod hasłem: „GEOINFORMACJA W DOBIE ZAGROŻEŃ GLOBALNYCH”. Wydarzenie zorganizowane w formie hybrydowej otworzył Marek Baranowski, Prezes PTIP, a w imieniu Ministra Piotra Uścińskiego...

08.11.2022 GUGiK na I Targach Dostępności w Opolu

W Opolu 7-8 listopada 2022 r. odbywają się I Targi Dostępności Opole 2022 i wydarzenia towarzyszące. Podczas targów instytucje, firmy i organizacje pozarządowe prezentują produkty i usługi z różnych obszarów dostępności, m.in. architektonicznej, cyfrowej i informacyjno-komunikacyjnej. W...