06.03.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województw wielkopolskiego i lubuskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw łódzkiego,...

02.03.2023 GUGiK udostępnia urzędowy walidator plików GML

GUGiK udostępnił pierwszą wersję beta bezpłatnego walidatora plików GML. W obecnej wersji narzędzie to bada zgodność plików z następującymi schematami aplikacyjnym XSD: Ewidencji Gruntów i Budynków (EGiB) Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu (GESUT), Bazy Danych Obiektów...

02.03.2023 Nagrody i warsztaty dla laureatów konkursu Głównego Geodety Kraju „Zinterpretuj dane geodezyjne”

Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju, w siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii w Warszawie przy ulicy Olbrachta, wręczyła nagrody laureatom ogłoszonego z okazji GIS Day 2022 konkursu Głównego Geodety Kraju „Zinterpretuj dane geodezyjne”. Laureaci konkursu skierowanego do młodzieży...

02.03.2023 Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS po zniesieniu opłat (w okresie 02.10.2022-28.02.2023)

Po okresie zimowym ponownie wrasta zainteresowanie usługami systemu ASG-EUPOS. Wraz z poprawą pogody pod koniec lutego zwiększyła się liczba rejestracji nowych użytkowników, która w lutym osiągnęła 622 nowych użytkowników, a liczba wszystkich zarejestrowanych użytkowników osiągnęła 20588. ...

24.02.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa łódzkiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa łódzkiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw małopolskiego, opolskiego,...