22.02.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 14 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 14 powiatów.   Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii: województwo łódzkie: powiat łowicki , województwo...

20.02.2023 57 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 15 - 18 lutego 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1, 2, 4 i 5 przystąpiło łącznie 75 osób. Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z...

20.02.2023 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju 15.02.2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 2. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 31 powiatów na obszarze 4 województw: małopolskiego, świętokrzyskiego, podkarpackiego i wielkopolskiego, w...

15.02.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy orotofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 0.25 m opracowaną na podstawie zdjęć lotniczych z 2022 roku o powierzchni około 24 528 km 2 dla części województw: warmińsko-mazurskiego, mazowieckiego ...

14.02.2023 Zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane wizualizacje kartograficzne BDOT10k w skali 1:25 000 dla obszaru województwa małopolskiego. Nowo wygenerowane pliki w formacie PDF obecnie są dostępne również dla obszaru województw opolskiego, podlaskiego,...