14.02.2023 Alicja Kulka, p.o. Główny Geodeta Kraju na „Konferencji przedstawiającej System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”

13 lutego 2023 r. odbyła się zorganizowana przez Marka Woźniaka, Marszałka Województwa Wielkopolskiego i prowadzona przez Geodetę Województwa Wielkopolskiego Hannę Mierzwiak „Konferencja przedstawiająca System Informacji Przestrzennej Województwa Wielkopolskiego”. Alicja Kulka, p.o. Główny...

10.02.2023 Prezentacja GUGiK podczas webinarium EuroGeographics

Główny Urząd Geodezji i Kartografii jest liderem projektu w komponencie nazwanym „Budowanie potencjału i świadomości”  dot. poszerzeniu wiedzy w zakresie infrastruktury informacji przestrzennej, możliwości wykorzystania danych przestrzennych dla sektora publicznego Mołdawii oraz sektora...

08.02.2023 Zaktualizowane zbiory BDOO dostępne do pobrania

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy do pobrania zaktualizowane zbiory Bazy Danych Obiektów Ogólnogeograficznych (BDOO) dla wszystkich województw. Nowe dane BDOO powstały w wyniku automatycznej generalizacji bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) – bez żadnej manualnej...

06.02.2023 Aktualizacja bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla wybranych obszarów Polski

Główny Geodeta Kraju 3 lutego 2023 r. ogłosił przetarg na aktualizację bazy danych obiektów topograficznych (BDOT10k) dla zakresu nr 1. Przedmiot zamówienia obejmuje aktualizację BDOT10k dla 40 powiatów na obszarze 4 województw: lubelskiego, mazowieckiego, podlaskiego i warmińsko-mazurskiego, w...

06.02.2023 Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 15 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2022 roku zbiory danych BDOT10k dla obszaru 15 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii dla obszarów: województwo śląskie: powiaty częstochowski , ...