31.01.2023 Kolejnych 9 powiatów wdrożyło układ PL-EVRF2007-NH

W powiatach: cieszyńskim, gryfickim, gryfińskim, lipskim, pilskim, płońskim, radomszczańskim, sokołowskim i stargardzkim wdrożony został układ PL‑EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH...

31.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o powierzchni około 400 km 2 dla obszaru miast z województw:   dolnośląskiego: Kłodzko Lubań Milicz Oława ...

30.01.2023 Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy wykonane na zlecenie Głównego Geodety Kraju nowe, wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne o powierzchni około 360 km 2 dla obszaru miast z województw: Dolnośląskiego: Lwówek Śląski Oleśnica Polkowice ...

30.01.2023 Zalecenia i dobre praktyki do przeprowadzenia modernizacji EGiB

Celem wsparcia powiatów w realizacji modernizacji EGiB Główny Urząd Geodezji i Kartografii opracował „Zalecenia i dobre praktyki przeprowadzenia modernizacji egib” , „Przykładowy projekt modernizacji egib” oraz „Przykładowe warunki techniczne modernizacji egib ”. W opracowaniach zwrócono...

27.01.2023 Nowe dane osnowy magnetycznej

W serwisie Geoportal zaktualizowaliśmy usługi WMS i WFS dla osnowy magnetycznej o dane  pozyskane w ramach prac zleconych przez Głównego Geodetę Kraju w 2022 roku. Dodane zostały m.in. dane nowych punktów osnowy magnetycznej klasy fundamentalnej zlokalizowanych w okolicy: Domaszkowa...