30.07.2021 Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw

Rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków – opublikowane w Dzienniku Ustaw W Dzienniku Ustaw z 30 lipca 2021 r. pod numerem 1390 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków. ...

30.07.2021 Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane

Rozporządzenia w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej opublikowane W Dzienniku Ustaw z dnia 30 lipca 2021 r. pod numerem 1385 zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy...

30.07.2021 Nowe zdjęcia lotnicze z 2021 roku w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy zdjęcia lotnicze (4597 sztuk) z 2021 roku o terenowym rozmiarze piksela 5 cm. Zadanie zostało zrealizowane na zlecenie Urzędu Miasta Leszno. Szczegółowe informacje na temat zdjęć lotniczych dostępnych w Państwowym...