Aktualności

Zamówienie na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

Ogłosiliśmy przetarg na opracowanie ortofotomapy 0,10 m i danych wysokościowych 4pkt/m2 dla województwa wielkopolskiego, kujawsko-pomorskiego i opolskiego. Zamówienie zostało podzielone na trzy części. Tabela 1 Szczegółowy zakres opracowania przedstawiono na poniższej ilustracji. Termin składania ofert mija 21 czerwca 2023 r. o godz. 12:00. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w sposób elektroniczny, za pośrednictwem […]

IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne”

W dniach 22-24 maja 2024 r. we Wrocławiu odbywa się IV Akademia Kartografii i Geoinformatyki „Modelowanie czasoprzestrzenne” pod Honorowym Patronatem i z udziałem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki.Akademia poświęcona jest szeroko rozumianemu problemowi czasu w modelowaniu przestrzennym, szczególnie w geoinformatycznym podejściu do analiz dynamicznych i geowizualizacji, w tym opracowań kartograficznych.Celem IV Akademii Kartografii i Geoinformatyki […]

Nowy moduł do zakupu zdjęć lotniczych ukośnych w PZGiK

W Portalu PZGiK udostępniliśmy nowy moduł „Fotogrametryczne zdjęcia lotnicze ukośne” umożliwiający, po autoryzacji użytkownika, zakup online zdjęć lotniczych ukośnych. Moduł działa w sposób analogiczny jak dla zdjęć lotniczych pionowych, tzn. po wyborze roku możliwe jest wskazanie konkretnych zdjęć wraz z podglądem miniatur, a następnie zakup.Jednocześnie przypominamy, że w PZGiK obecnie dostępne są lotnicze zdjęcia ukośne […]

Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 16 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10kdla obszaru 16 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:• Województwo lubelskie: powiaty krasnostawski, puławski• Województwo małopolskie: powiaty nowotarski, nowosądecki• Województwo podkarpackie: powiaty dębicki, leżajski oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:• Województwo dolnośląskie: powiaty trzebnicki, Wrocław• Województwo mazowieckie: […]

Nowa wersja wtyczki QGIS do walidacji i kontroli danych GML

W repozytorium wtyczek QGIS umieściliśmy zaktualizowaną wtyczkę Walidator plików GML, wersja 1.0.6, wykonującą walidację plików GML/XML ze schematem aplikacyjnym GML oraz kontrolującą atrybuty wskazanych danych. Nowa wersja wtyczki zawiera zmiany w zakresie:• kontroli danych EGiB,• kontroli danych BDOT500,• kontroli danych BDOT10k,• raportowania błędów w formacie PDF. W celu dodania wtyczki do programu QGIS na pasku […]

Podpisanie umowy na pomiar punktów osnowy grawimetrycznej klasy bazowej

Główny Geodeta Kraju w dniu 20 maja 2024 zawarł umowę z Instytutem Geodezji i Kartografii na wykonanie pomiaru osnowy grawimetrycznej klasy bazowej. Przedmiot umowy w zakresie zamówienia podstawowego obejmuje zaprojektowanie i stabilizację znaków geodezyjnych w miejsce 9 punktów zniszczonych oraz wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości i wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na 82 […]

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla województwa pomorskiego dostępna w PZGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000. Mapa została pozyskana z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego. Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw: lubuskiego, podlaskiego, opolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Powyższe dane w nowym schemacie aplikacyjnym […]

Modele 3D drzew dla kolejnych powiatów dostępne w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl dostępne są modele 3D drzew w formacie CityGML dla kolejnych powiatów: Sukcesywnie udostępniane będą modele 3D drzew dla pozostałych powiatów, o czym będziemy Państwa informować. Szczegółowe informacje na temat opracowanych modeli 3D drzew dostępne są pod adresem: https://www.geoportal.gov.pl/pl/dane/inne-dane/modele-3d-drzew/ Modele 3D drzew są dostępne nieodpłatnie i do powszechnego wykorzystania za pomocą serwisu www.geoportal.gov.pl. […]

VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”

W dniach 13-15 maja 2024 r. w Arłamowie odbyła się VII Konferencja Naukowo-Techniczna ,,Kierunki Rozwoju i Innowacje w Geodezji i Kartografii”.W konferencji uczestniczyła Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka, która objęła przedsięwzięcie honorowym patronatem. W swoim wystąpieniu przedstawiła między innymi wybrane działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii (GUGiK).Dodatkowo poruszono tematy takie, jak: Zadania realizowane przez Wojewódzkie […]

Posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 13 maja 2024 r. pod przewodnictwem Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki odbyło się posiedzenie Rady Infrastruktury Informacji Przestrzennej.Przewodnicząca Rady przedstawiła najważniejsze działania Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Między innymi omówiła rządowe programy wieloletnie dot. „Aktualizacji baz danych fotogrametrycznych na lata 2024-2026” oraz „Modernizacji podstawowych osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i […]