Aktualności

Publikacja w Dzienniku Ustaw tekstu jednolitego rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano obwieszczenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 29 stycznia 2024 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii w sprawie ewidencji gruntów i budynków. W tekście jednolitym rozporządzenia uwzględnione zostały zmiany wynikające z:1) rozporządzenia Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z 23 września 2021 r. zmieniające […]

Nowe formaty BDOT10k do pobierania w serwisie www.geoportal.gov.pl

Wychodząc naprzeciw użytkownikom w serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nowe możliwości pobierania danych BDOT10k.Zastosowane rozwiązania pozwalają na:• pobieranie ‘paczek’ powiatowych w nowych formatach: .shp, .gpkg oraz w dotychczasowym formacie .gml;• pobieranie ‘paczek’ wojewódzkich jako całości (dane nie są podzielone na powiaty, ale dla ich identyfikacji, zawierają kod TERYT powiatu, którego dotyczą) w nowych formatach: .shp, .gpkg;• pobranie […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: Wszystkie powyższe dane za wyjątkiem zdjęć lotniczych można pobrać bezpłatnie za pomocą skorowidzów dostępnych w serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw „Dane do pobrania” lub za pomocą usług pobierania WFS i WCS. Zdjęcia lotnicze można zakupić poprzez portal PZGiK.

Nowa strona internetowa ASG-EUPOS

Uruchomiliśmy nową stronę informacyjną systemu ASG-EUPOS. Nowa odsłona strony https://www.asgeupos.pl jest zbudowana w oparciu o nowoczesny System Zarządzania Treścią (CMS) oraz spełnia aktualne normy bezpieczeństwa i wymogi dostępności cyfrowej. Strona ma nową szatę graficzną i jest dostosowana do aktualnych wymagań, pozwalających m.in. na łatwy dostęp zarówno z komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, […]

Wizyta delegacji z Ukrainy w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii

21 lutego 2024 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii (GUGiK) odbyło się spotkanie przedstawicieli Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii z delegacją z ukraińskiego urzędu odpowiedzialnego za geodezję i kataster (State Service of Ukraine for Geodesy, Cartography and Cadastre). Przez dwa miesiące ukraińscy urzędnicy służby cywilnej szkolą się w Polsce w ramach projektu Natolin4CapacityBuilding, w […]

Rusza przetarg na realizację projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej w północnej części kraju

Ogłosiliśmy przetarg na realizację projektu modernizacji podstawowej osnowy geodezyjnej wysokościowej w północnej części kraju (obiekt 4738). Zamówienie zostało podzielone na 4 części obejmujące:• część 1 – obszar części województw: lubuskiego, wielkopolskiego i zachodnio-pomorskiego;• część 2 – obszar części województw: kujawsko-pomorskiego, pomorskiego, wielkopolskiego i zachodniopomorskiego;• część 3 – obszar części województw: kujawsko-pomorskiego, mazowieckiego, pomorskiego, warmińsko-mazurskiego i […]

40 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Pierwsza w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 14 – 17 lutego 2024 r. Do egzaminów w zakresach 1,2,4 i 5 przystąpiły łącznie 72 osoby.Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.Do części ogólnej (testowej) przystąpiły 72 osoby, zdało 48 osób.Do […]

Nowe stacje referencyjne w systemie ASG-EUPOS

W styczniu tego roku zakończyły się prace instalacyjne nowych stacji referencyjnych systemu ASG-EUPOS.Po wyznaczeniu współrzędnych stacji i zakończeniu testów zostały włączone do systemu stacje w:• Gołdapi (GLDP),• Osieku (OSEK),• Terespolu (TRSP). Lokalizacja stacji została wybrana na podstawie analizy rozmieszczenia najbliższych istniejących stacji systemu. Wszystkie nowe stacje wyposażone są w anteny Septentrio PolaNt ChokeRing z kopułą […]

Pierwsze w 2024 r. posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

13 lutego 2024 r. w Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyło się pierwsze w tym roku posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej (PRGiK) przy udziale Głównego Geodety Kraju Pani Alicji Kulka.Podczas posiedzenia omówiono postępowania dyscyplinarne oraz narady koordynacyjne. Prezentację o postępowaniach dyscyplinarnych na gruncie ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (PGiK) przedstawił Marek Michalec – Zastępca […]

Dane ukośne i modele siatkowe (3D mesh) dla Malborka dostępne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miasta Malbork, opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju, w tym::• Zdjęcia lotnicze pionowe i ukośne o GSD = 5cm;• Ortofotomapę klasyczną i ukośną o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o gęstości co najmniej 12 pkt/m2 (PL-EVRF2007-NH);• Numeryczny model terenu (NMT) o […]