Aktualności

 ‘Planowanie przestrzenne’-  Nowa kompozycja mapowa

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wprowadziła nową kompozycję mapową “Planowanie przestrzenne“,  bazującej na nowym, zoptymalizowanym silniku mapowym zapewniającym prostą i intuicyjną nawigację po mapach i innych zasobach Geoportalu. Zastosowane zoptymalizowane technologie znacząco przyspieszyły działanie naszej strony internetowej.  Celem wdrożenia było ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, przy jednoczesnym wprowadzeniu ulepszonych funkcjonalności znacząco […]

100-lecie Polskiego Przeglądu Kartograficznego

Alicja Kulka Główny Geodeta Kraju gościem honorowym podczas konferencji naukowej z okazji 100- lecia Polskiego Przeglądu Kartograficznego, który odbywa się na Uniwersytecie Marii Curie –  Skłodowskiej w Lublinie. Pierwszy numer Polskiego Przeglądu Kartograficznego wydany został w 1923 r. i był to jedyny taki periodyk na świecie. Dzisiaj wydawany jako Polish Cartographical Review nadal jest cenionym czasopismem, […]

Nowa strona www.geoportal.gov.pl

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka  wprowadziła nową wersję  strony internetowej GUGiK,  opartej na nowoczesnym Systemie Zarządzania Treścią (CMS). Nowa odsłona strony www.geoportal.gov.pl charakteryzuje się przejrzystą szatą graficzną i jest w pełni responsywna, co oznacza, że zapewnia komfortowy dostęp zarówno z komputera stacjonarnego, jak i urządzeń mobilnych. Mamy nadzieję, że nowa wersja strony spełni Państwa oczekiwania […]

Aktualizacja tabel konwersji danych EGiB z MODELU 2015 do MODELU 2021

Informujemy, że na stronie BIP Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii została opublikowana 2 wersja tabel konwersji danych EGiB z Modelu 2015 określonego w rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 listopada 2015 r., zmieniającego rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków (Dz. U. poz. 2109) do Modelu 2021 określonego w rozporządzeniu Ministra Rozwoju, Pracy […]

Nowe zdjęcia lotnicze w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy blisko 3 000 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw lubuskiego, wielkopolskiego oraz dolnośląskiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Zdjęcia można zakupić przez portal PZGiK składając […]

XVI Podlaskie Forum GIS

W dniach 7-8 września pod patronatem Głównego Geodety Kraju odbyło się XVI Podlaskie Forum GIS pt. GIS – nowe możliwości, narzędzia i zastosowania. Organizatorami konferencji byli: Stowarzyszenie Geodetów Polskich, Marszałek Województwa Podlaskiego oraz Wojewódzkie Biuro Geodezji w Białymstoku. W spotkaniu, którego celem była wymiana doświadczeń z zakresu geoinformacji oraz utrzymania i korzystania z systemów informacji przestrzennej, […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: 1.blisko 5 500 zdjęć lotniczych pionowych o GSD = 0,25 m z 2023 roku (RGB i CIR) dla części województw łódzkiego, opolskiego, śląskiego, mazowieckiego oraz podkarpackiego. Prace zostały zrealizowane na zlecenie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Zdjęcia można zakupić przez portal […]

Weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii

6 września 2023 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 8 sierpnia 2023 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii ogłoszone w Dzienniku Ustaw w poz. 1664. Przypomnijmy, że najważniejsze zmiany dotyczą wysokości opłat, jaką mają obowiązek uiścić osoby zainteresowane, składające wniosek o nadanie uprawnień zawodowych. Wysokość […]

Wdrożenie układu PL-EVRF2007-NH w województwie podkarpackim

W powiatach: leżajskim, raciborskim i wągrowieckim wdrożony został układ wysokościowy PL‑EVRF2007-NH. Tym samym w województwie podkarpackim wdrożono układ PL-EVRF2007-NH do zbiorów szczegółowej osnowy wysokościowej. W powiecie krasnostawskim rozpoczęte zostały prace wdrożeniowe nowego układu wysokości. Na terenie całego kraju, w zbiorach szczegółowej osnowy wysokościowej, układ PL-EVRF2007-NH został wprowadzony w 330 powiatach, natomiast w 50 powiatach trwają prace wdrożeniowe. […]