Aktualności

Nowy format BDOT10k do pobierania w serwisie www.geoportal.gov.pl

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy nową możliwość pobierania danych BDOT10k dla obszaru całego kraju w formacie GeoParquet. Dzięki wykorzystaniu formatu GeoParquet dane BDOT10k po rozpakowaniu zajmują mniej miejsca na dysku niż standardowe formatu. Na przykład klasa budynków – OT_BUBD_A zajmuje dla obszaru całego kraju 8,34 GB w formacie GPKG, w formacie GeoParquet jest to odpowiednio 1,84 […]

Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej dostępna w Geoportalu

W ramach współpracy ze Strażą Graniczną w serwisie www.geoportal.gov.pl dodaliśmy nową warstwę „Strefa buforowa przy granicy polsko-białoruskiej”. Dzięki nowej warstwie możliwe jest przeglądanie zasięgu obszarów objętych czasowym zakazem przebywania w strefie nadgranicznej przyległej do granicy państwowej Polski z Republiką Białorusi. Warstwa została zamieszczona w zawartości mapy na pierwszej pozycji. Zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Spraw […]

Zaktualizowana mapa pokrycia terenu dostępna w centralnym zasobie geodezyjnymi kartograficznym

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych przygotował aktualizację kartograficznego opracowania tematycznego w postaci cyfrowej mapy pokrycia terenu Polski (1:500 000) – wydanie 2024 r. Aktualizacja mapy dotyczyła podziału administracyjnego kraju, sieci osadniczej, drogowej i obszarów chronionych. Podobnie jak poprzednie wydania mapy w skali 1:500 000 została przygotowana w formacie GeoTiff. Głównym źródłem […]

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

Dzięki danym uzyskanym między innymi z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego oraz Geoportalu przygotowaliśmy dla Państwa najważniejsze informacje z ciekawostkami dotyczące Twierdzy Srebrna Góra. Zachęcamy do zapoznania się z prezentacją ciekawe miejsca okiem danych GUGIK.Zachęcamy również do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy opisali za tydzień.

Porozumienia o współpracy pomiędzy GGK, a Starostami i Prezydentami miast w projekcie „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowanym przez Unię Europejską

W ramach rozpoczętych w projekcie prac zostały podpisane pierwsze porozumienia o współpracy pomiędzy Głównym Geodetą Kraju, a starostami/prezydentami miast oraz zainicjowane działania informacyjne. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, od kwietnia 2024 r. realizuje projekt „Integracja państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Integracja Pzgik)” dofinansowany przez Unię Europejską w ramach Priorytetu FERC.02 „Zaawansowane usługi cyfrowe” programu Fundusze […]

Agencja Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych – ARGUS

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka uczestniczyła w uroczystości przekazania Szefostwa Rozpoznania Geoprzestrzennego w Warszawie wraz z jednostkami bezpośrednio podległymi do Agencji Rozpoznania Geoprzestrzennego i Usług Satelitarnych (ARGUS) oraz podporządkowania jej sekretarzowi stanu w Ministerstwie Obrony Narodowej.W przeddzień inauguracji funkcjonowania ARGUS stosowne dokumenty dotyczące przekazania ww. jednostek podpisali sekretarz stanu w MON Cezary Tomczyk oraz inspektor […]

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla części województwa zachodniopomorskiego oraz części świętokrzyskiego dostępna w PZGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję do nowego schematu aplikacyjnego GML wektorowej mapy glebowo-rolniczej w skali 1:5 000 dla części obszaru województwa zachodniopomorskiego (oprócz m. Koszalin i m. Szczecin) oraz dla części województwa świętokrzyskiego (bez m. Kielce). Mapy zostały pozyskane z Urzędu Marszałkowskiego.Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest […]

Podpisanie umowy na pomiar punktów osnowy grawimetrycznej klasy fundamentalnej

Główny Geodeta Kraju w dniu 28 czerwca 2024 zawarł umowę z Wydziałem Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej na pomiar osnowy grawimetrycznej klasy fundamentalnej. Przedmiot umowy obejmuje odszukanie punktów, sprawdzenie stanu znaków geodezyjnych, aktualizację opisów topograficznych, wykonanie pomiarów gradientu pionowego przyspieszenia siły ciężkości oraz wartości absolutnego przyspieszenia siły ciężkości na 24 punktach fundamentalnej osnowy grawimetrycznej wraz […]

Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS w czerwcu

Z kontaktów z użytkownikami systemu ASG-EUPOS wynika, że podczas zbliżających się żniw sprzęt rolniczy będzie wykorzystywał dane korekcyjne z systemu ASG-EUPOS. Świadczy o tym również utrzymująca się na wysokim poziomie liczba rejestracji nowych użytkowników.W tym miesiącu przedstawiamy porównanie liczby kont, z których wykonywane były połączenia z usługami czasu rzeczywistego systemu ASG-EUPOS. W czerwcu wykorzystano 13386 […]

Nowa funkcjonalność „Osadź Mapę” w modułach „Geodezja i Kartografia” oraz „Planowanie Przestrzenne”

W serwisie www.geoportal.gov.pl w modułach „Geodezja i Kartografia” oraz „Planowanie Przestrzenne” wprowadziliśmy nową funkcjonalność „Osadź mapę”, umożliwiającą generowanie interaktywnych map na podstawie mapy skomponowanej przez użytkownika. Po osadzeniu wygenerowanego kodu mapy na stronie internetowej, pojawi się interaktywna mapa, którą można dowolnie przeglądać. Funkcjonalność może stanowić ciekawą formę prezentacji map tworzonych przez Państwo za pomocą Geoportalu […]