Aktualności

Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB)

Strona główna serwisu www.geoportal.gov.pl została uzupełniona o Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa (KMZB). KMZB to narzędzie stworzone z myślą o poprawie bezpieczeństwa w naszym kraju, umożliwiające zgłaszanie różnych zagrożeń bezpośrednio do odpowiednich służb. Do czego służy KMZB?Krajowa Mapa Zagrożeń Bezpieczeństwa pozwala obywatelom zgłaszać i przeglądać różne incydenty dotyczące zagrożeń bezpieczeństwa w okolicy bez wychodzenia z domu, […]

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

Zgodnie ze wskazaniem jednego z użytkowników, wykorzystując dane dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prezentowane w Geoportalu przedstawiamy Państwu kolejne miejsca, które warto zobaczyć w Krakowie i okolicach :• Zalew Bagry,• Staw Płaszowski,• Kopiec Krakusa. Zachęcamy do wskazania kolejnych miejsc (komentarz pod postem lub mail: gugik@gugik.gov.pl), które chcieliby Państwo, abyśmy opisali za tydzień.

Umowa na opracowanie ortofotomapy i danych wysokościowych

10 czerwca 2024 r. została podpisana umowa na opracowanie ortofotomapy 0,05 m i danych wysokościowych 12pkt/m2 dla miast położonych w województwie pomorskim, zachodniopomorskim, lubuskim, kujawsko-pomorskim i wielkopolskim. Termin realizacji umowy to 20 grudnia 2024 r.Umowę realizuje konsorcjum w składzie: MGGP Sp. z o. o., GISPRO S.A. i OPEGIEKA Sp. z o. o.Szczegółowy zakres umów przedstawia […]

Kierunki rozwoju BDOT10k – spotkanie z Geodetami Województw

12 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z Geodetami Województw dotyczące kierunków rozwoju Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k. Podczas spotkania dr hab. inż. Dariusz Gotlib, prof. PW, przedstawił początki powstania baz topograficznych, analizę stanu obecnego oraz potencjalne kierunki rozwoju BDOT10k obejmujące integrację z nowymi rejestrami czy wykorzystanie tych baz przez […]

Szkolenie dla geodetów uprawnionych

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka zaprasza geodetów uprawnionych na bezpłatne szkolenie, które jest w dużej mierze odpowiedzią na liczne pytania i wątpliwości kierowane do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii. Podczas szkolenia zostaną omówione również zagadnienia dotyczące odpowiedzialności dyscyplinarnej osób z uprawnieniami do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii. Szkolenie odbędzie się na platformie […]

Szkolenie dla Rzeczników Dyscyplinarnych i Członków Komisji Dyscyplinarnych

Alicja Kulka, Główny Geodeta Kraju 10 czerwca 2024 r. otworzyła szkolenie w zakresie prowadzenia postępowań dyscyplinarnych wobec osób wykonujących samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii, przeznaczone dla rzeczników dyscyplinarnych i członków komisji dyscyplinarnych.W szkoleniu zorganizowanym przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii, które odbyło się na platformie ZOOM, wzięło udział ponad 100 osób.Szkolenie przeprowadził Przewodniczący […]

16 lat od uruchomienia systemu ASG-EUPOS

2 czerwca 2024 roku minęło 16 lat od uruchomienia systemu ASG-EUPOS. W tym czasie system został rozbudowany o kolejne stacje referencyjne, a sprzęt satelitarny na wszystkich stacjach został zmodernizowany, aby umożliwić śledzenie wszystkich dostępnych nad Polską systemów GNSS (GPS, GLONASS, Galileo i BeiDou).Obecnie system ASG-EUPOS jest jednym z najnowocześniejszych tego typu systemów w Europie i […]

Spotkanie GGK z ZOPI

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 6 czerwca 2024 r. odbyło się spotkanie Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki z delegacją przedstawicieli Związku Ogólnopolskiego Projektantów i Inżynierów (ZOPI), której przewodniczył Pan Jerzy Szot, Wiceprezes Zarządu. Podczas spotkania zostały poruszone sprawy dotyczące między innymi planowanej nowelizacji przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie regulacji związanych […]

Poznaj Polskę z danymi PZGiK

Nadeszły ciepłe dni, które sprzyjają wycieczkom w różne zakątki naszej pięknej ojczyzny.Dlatego rozpoczynamy cotygodniowy cykl prezentacji ciekawych miejsc w Polsce, które warto zobaczyć, a które przedstawimy Państwu wykorzystując dane dostępne w Państwowym Zasobie Geodezyjnym i Kartograficznym oraz prezentowane w Geoportalu.Zaczynamy od urokliwego Parku Gródek, czyli Arboretum w Jaworznie, w województwie śląskim.Zachęcamy również do wskazywania miejsc, […]

Szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej

Z inicjatywy Głównego Geodety Kraju Alicji Kulki 6 czerwca 2024 r. odbyło się szkolenie dla Służby Geodezyjnej i Kartograficznej. W spotkaniu, które odbyło się online na platformie ZOOM wzięło udział blisko 1000 pracowników wojewódzkiej, miejskiej i powiatowej SGiK. Podczas szkolenia omówiono bieżące działania służby geodezyjnej i kartograficznej, a także udzielono odpowiedzi na wątpliwości interpretacyjne dotyczące […]