Aktualności

Rzeźba terenu w BDOT10k dla wszystkich powiatów województwa śląskiego

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zbiory danych BDOT10k uzupełnione o obiekty z kategorii rzeźba terenu dla wszystkich powiatów województwa śląskiego.Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego.Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także […]

Nowe dane fotogrametryczne w PZGiK

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy kolejne wysokorozdzielcze dane fotogrametryczne dla miast w województwach warmińsko-mazurskim (Braniewo, Kętrzyn, Mrągowo), mazowieckim (Płock, Gostynin), podlaskim (Suwałki, Grajewo, Mońki, Białystok, Hajnówka), lubelskim (Biała Podlaska, Zamość), świętokrzyskim (Kielce, Włoszczowa, Busko-Zdrój) opracowane na zlecenie Głównego Geodety Kraju:• Zdjęcia lotnicze i ortofotomapę o terenowym rozmiarze piksela 5 cm;• Chmurę punktów o […]

Sejm RP upamiętnił 70. rocznicę śmierci Eugeniusza Romera

Z okazji 70. rocznicy śmierci Eugeniusza Romera Sejm RP przyjął w piątek uchwałę upamiętniającą tego wielkiego polskiego geografa i kartografa oraz geopolityka, podróżnika, geologa, pedagoga, encyklopedystę i publicystę . „Sejm oddaje hołd temu najwybitniejszemu polskiemu geografowi i kartografowi, zasłużonemu w zakresie odzyskania przez Polskę niepodległości po I wojnie światowej i ustalenia jej granic” – zapisano […]

Zmiana opłaty dla osób ubiegających się o uprawnienia

Od jutra zmienia się opłata za postępowanie kwalifikacyjne przeprowadzane wobec osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień zawodowych. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 9 lutego 2024 r. przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej w 2023 r. wyniosło 7155,48 zł. W związku z tym, od 10 lutego 2024 r. wysokość opłaty za postępowanie kwalifikacyjne, […]

Postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:100 000

Informujemy, że Główny Geodeta Kraju ogłosił postępowanie na opracowanie narzędzi do automatycznej generalizacji i redakcji kartograficznej Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k do map topograficznych w skali 1:100 000. W ramach zamówienia Wykonawca opracuje następujące komponenty logiczne:a) automatycznej generalizacji;b) automatycznego generowania obiektów kartograficznych z ciągłej bazy danych BDOT10k;c) automatycznej redakcji treści kartograficznej;d) automatycznego generowania elementów pozaramkowych […]

Spotkanie robocze Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego

W siedzibie Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii 8 lutego 2024 r. odbyło się spotkanie robocze Głównego Geodety Kraju z przedstawicielami Związku Powiatów Województwa Dolnośląskiego (ZPWD), m. in. Jarosławem Dudkowiakiem, Przewodniczącym Zarządu ZPWD i jednocześnie Starostę Głogowskim, przedstawicielami powiatów zlokalizowanych na terenie województwa dolnośląskiego biorących udział w projekcie oraz przedstawicielami dolnośląskiej wojewódzkiej inspekcji geodezyjnej na czele […]

Aktualizacja baz BDOT10k dla kolejnych 9 powiatów

W serwisie www.geoportal.gov.pl udostępniliśmy zaktualizowane w 2023 roku zbiory danych BDOT10kdla obszaru 9 powiatów. Prace aktualizacyjne zostały wykonane w ramach zlecenia Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii:• województwo małopolskie: powiat suski,• województwo mazowieckie: powiat przasnyski,• województwo podkarpackie: powiat niżański,• województwo świętokrzyskie: powiat buski,oraz w ramach zlecenia właściwego Urzędu Marszałkowskiego:• województwo dolnośląskie: powiaty oleśnicki, świdnicki, wrocławski – […]

Mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML dla kolejnych województw dostępna w PZGiK

Główny Urząd Geodezji i Kartografii w ramach prac własnych wykonał konwersję wektorowej mapy glebowo-rolniczej (skala 1:5 000) pozyskanej z urzędów marszałkowskich do nowego schematu aplikacyjnego GML dla obszaru kolejnych województw: podlaskiego i lubuskiego.Przypominamy również, że mapa glebowo-rolnicza w nowym schemacie aplikacyjnym GML jest dostępna również dla województw: opolskiego, warmińsko-mazurskiego i wielkopolskiego. Powyższe dane w nowym […]

Dane BDOO w nowym schemacie GML

W serwisie www.geoportal.gov.pl w grupie warstw Dane do pobrania/Topografia/Baza Danych Obiektów Ogólnogeograficznych udostępniliśmy dane BDOO w nowym schemacie aplikacyjnym GML. Jednocześnie zaktualizowana została usługa WMS umożliwiająca pobieranie tych danych: WMS: https://mapy.geoportal.gov.pl/wss/service/pub/guest/Skorowidze_BDOO/MapServer/WMSServer

Statystyki wykorzystania systemu ASG-EUPOS w styczniu 2024 roku

Zimowe miesiące to zazwyczaj okres nieco mniejszego wykorzystania systemu ASG-EUPOS. Podobnie było w styczniu br., gdzie liczba użytkowników korzystających z serwisów systemu była niższa i utrzymała się na poziomie zbliżonym do grudnia ubiegłego roku, tj. 10 237 użytkowników. Warto zauważyć, że w porównaniu do stycznia 2023 roku liczba ta i tak jest wyższa o ponad […]