Aktualności

W Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 3 października 2023 r. w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii zostało opublikowane w Dzienniku Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia. Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 4 ustawy […]

INFOSTRATEG – rekomendacje dofinansowania

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zarekomendowało 4 wnioski do realizacji projektu zgłoszonego przez GUGiK w ramach Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Zaawansowane technologie informacyjne, telekomunikacyjne i mechatroniczne” – INFOSTRATEG:

Posiedzenie Państwowej Rady Geodezyjnej i Kartograficznej

W Głównym Urzędzie Geodezji i Kartografii odbyła się kolejna Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna pod kierownictwem przewodniczącego dr. hab. inż. Pawła Hanusa, prof. AGH.Na początku Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wręczyła powołanie dla nieobecnego na poprzednich obradach prof. dr. hab. inż. Jarosława Bosego.Podczas prezentacji pierwszego tematu posiedzenia: „Możliwości wykorzystania sztucznej inteligencji w geodezji i kartografii, […]

Prezes Rady Ministrów podpisał rozporządzenie w sprawie nadania statutu Głównemu Urzędowi Geodezji i Kartografii

Zgodnie z Wykazem aktów oczekujących na ogłoszenie na stronie RCL, rozporządzenie ma zostać opublikowane najpóźniej 9 października br. i wejdzie w życie po upływie 14 dni od daty ogłoszenia.Nowy statut Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii stanowi realizację upoważnienia ustawowego zawartego w art. 6 ust. 4 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne […]

GGK na inauguracji roku akademickiego Politechniki Warszawskiej

Na zaproszenie rektora i senatu Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wzięła udział w uroczystości inauguracji roku akademickiego Politechniki Warszawskiej. Na ręce rektora PW prof. dr. hab. inż. Krzysztofa Zaremby przekazała list, w którym napisała między innymi „Władzom i pracownikom składam serdeczne gratulacje za dotychczasową pracę i osiągnięcia naukowe. Życzę kontynuacji pięknych akademickich tradycji, ambitnych planów […]

Rok od zniesienia opłat za usługi systemu ASG-EUPOS

2 października mija rok od zniesienia opłat za korzystanie z usług systemu ASG-EUPOS. Był to rok, podczas którego znacznie wzrosło grono użytkowników systemu i oprócz użytkowników, którzy dotychczas licznie wykorzystywali system w geodezji i budownictwie to najbardziej powiększyła się grupa użytkowników z segmentu rolnictwa precyzyjnego. Coraz bardziej powszechne staje się wykorzystanie precyzyjnej nawigacji GNSS wykorzystującej […]

GGK Alicja Kulka na Inauguracji Roku Akademickiego na Wydziale Inżynierii Środowiska i Geodezji UR w Krakowie

Na zaproszenie Dziekana Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie dr. hab. inż. Leszka Książka, prof. URK Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wzięła udział w Inauguracji Roku Akademickiego 2023/2024. Składając wykładowcom i studentom życzenia wielu sukcesów i satysfakcji z podejmowanych działań oraz realizacji wytyczonych celów w rozpoczynającym się roku akademickim przypomniała między innymi […]

Nowe dane fotogrametryczne dostępne w centralnym zasobie geodezyjnym i kartograficznym

Do Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego przyjęliśmy: Zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Nowo przyjęte dane wysokościowe można pobrać lokalnie za pomoc skorowidzów dostępnych w grupie warstw „Dane do pobrania” –> „Numeryczny model terenu” / „Numeryczny model pokrycia terenu” / „Dane pomiarowe NMT”: Szczegółowy zasięg nowo przyjętych danych przedstawiono na poniższej ilustracji: Zdjęcia […]

13 osób zdobyło uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii

Kolejna w tym roku sesja egzaminacyjna na uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii odbyła się 21 – 22 września 2023 r. Do egzaminów w zakresach 1 i 2 przystąpiło łącznie 35 osób.Egzaminy pisemne (część ogólna i szczegółowa) zostały przeprowadzone w całości z zastosowaniem techniki komputerowej.Część ogólną (testową) zdawało 35 osób, zdało 18 osób.Część szczegółową […]

 ‘Planowanie przestrzenne’-  Nowa kompozycja mapowa

Główny Geodeta Kraju Alicja Kulka wprowadziła nową kompozycję mapową “Planowanie przestrzenne“,  bazującą na nowym, zoptymalizowanym silniku mapowym zapewniającym prostą i intuicyjną nawigację po mapach i innych zasobach Geoportalu. Zastosowane zoptymalizowane technologie znacząco przyspieszyły działanie naszej strony internetowej.  Celem wdrożenia było ułatwienie użytkownikom dostępu do informacji związanych z zagospodarowaniem przestrzennym, przy jednoczesnym wprowadzeniu ulepszonych funkcjonalności znacząco […]